Partnerom projektu je:

DOMOSS

Ďalší partneri:Výdavky na hypotéku a energie

VZOR PREPOČTU ÚVERU A VÝŠKU SPLÁTKY:
PRÍKLAD SUMY 15 ROKOV 20 ROKOV 30 ROKOV splatnosť

15 ROKOV 20 ROKOV 30 ROKOV
33.000 € 275 € 233 € 194 €
50.000 € 416 € 352 €
66.000 € 548 € 464 € 385 €

ÚROKOVÁ SADZBA JE 5,69 %, PRI HYPOTEKÁRNOM ÚVERE PRE MLADÝCH JE TO:

MÍNUS 3%, POTENCIÁLNE ĎALŠIE ZNÍŽENIE MESAČNÝCH SPLÁTOK.
Napríklad pri sume 66.000 € na 30 rokov sa splátka zníži na 299 €.
Priemerné náklady na energie (teplo, teplú vodú a elektriku) = 60 €.

Spolu Vaše náklady na Váš vlastný 3-izbový byt na úrovni 350 €, čo je
úroveň nájmu s energiami za 2-izbový prenajatý byt...