Partnerom projektu je:

DOMOSS

Ďalší partneri:Kontakt

Investor:
MG solutions, s.r.o., so sídlom Pod Párovcami 96,
921 01 Piešťany, IČO: 45 276 307

 

Tel. kontakt:
Ing. Pavol Majerský (vedúci obchodu a predaja)
majersky@bytovkytrebatice.sk
tel.: 0918 284 880

 

E-mail kontakty:
Marcel Gono (konateľ)
gono@bytovkytrebatice.sk

Ing. Martin Siblík (marketing)
siblik@bytovkytrebatice.sk

Ing. Lukáš Bartošek (grafika,web)
bartosek@bytovkytrebatice.sk

Podrobnejšie informácie môžete získať aj na obecnom úrade v Trebaticiach.